czyli Pszenna Wólka

Los gatos vagabundos

KONTROLOWANA KOCIA SPOŁECZNOŚĆ

Matías González Braos, Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Polopos La
Mamola

SPRAWOZDANIA:

Od pewnego czasu obserwuje się zjawisko nadpopulacji bezpańskich kotów (spowodowane zarówno porzucaniem domowych osobników, jak i ich (spowodowana porzuceniem osobników domowych, a także ich zdolnością rozrodczą) zdolności rozrodcze), które żyją zgrupowane w tzw. kocich koloniach, w obszarach miejskich w bliskim sąsiedztwie społeczeństwa.

W wielu przypadkach kolonie kotów, zwłaszcza te przeludnione, powodują następujące uciążliwości nieprzyjemne zapachy (odchody, resztki jedzenia itp.), hałas i miauczenie w okresie lęgowym. Ale jeszcze ważniejsze są zagrożenia dla zdrowia, jakie mogą stanowić te zbiorowiska kotów, biorąc pod uwagę, że nie podlegają one żadnej kontroli sanitarnej.

W związku z tą sytuacją konieczne jest zaproponowanie środków działania mających na celu zapobieganie mnożeniu się i wzrostowi tych kolonii, a także kontrola zagrożenia dla zdrowia z nich wynikające. Te działania przeprowadza się z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, biorąc pod uwagę przestrzeganie przepisów i obowiązków dotyczących utrzymania i opieki nad zwierzętami domowymi i dobrostanu zwierząt towarzyszących.

Ważne jest również promowanie świadomości społecznej mającej na celu wyeliminowanie porzucania zwierząt i promowanie adopcji zwierząt domowych oraz promowanie adopcji takich zwierząt, kiedy tylko jest to możliwe, w zależności od stopnia uspołecznienia każdej jednostki.

Rada Miasta Polopos – La Mamola pragnie zakomunikować, że przystąpimy do uregulowania liczby bezpańskich kotów w gminie Polopos – La Mamola, stosując jedyną ustaloną metodę prawną: utworzenie Kontrolowanej Wspólnoty Kotów, poprzez wykorzystanie Controlled Feline Community, poprzez zastosowanie techniki CES (Capture, Sterilisation and Release), znanej również jako CER (Captura, Esterilización y Suelta), znany również jako CER (Capture, Sterlisation and Return). Równocześnie ze sterylizacją, przeprowadza się odrobaczanie schwytanych osobników. Celem będzie sterylizacja, około 85% społeczności kotów, aby zapewnić utrzymanie tego samego, ale w ramach odpowiednich poziomów, ale w ramach odpowiednich i zrównoważonych poziomów. Następnie będą wypuszczone w tym samym miejscu, w którym został schwytany. W celu realizacji tego zadania zostanie podpisana umowa o współpracy z umowa o współpracy z Urzędowym Kolegium Weterynarzy prowincji Granada.

Rada Miasta nie zamierza położyć kresu kociej społeczności, ale mieć ją pod kontrolą, bo wiemy, że obecność kotów na ulicach naszych miast jest konieczna, do utrzymania pod kontrolą innych gatunków przenoszących choroby, takich jak szczury i karaluchy.

W pierwszej kolejności przystąpimy do montażu karmników i poideł w miejscach, gdzie najczęściej żerują bezpańskie koty. Do obsługi karmników i poideł będzie potrzebnych kilku wolontariuszy. Na stronie Urząd Miasta dostarczy worki z paszą do karmienia kotów. Po ustawieniu karmników i poideł w najbardziej popularnych miejscach, wskazane będzie, aby nie karmić kotów w różnych miejscach.

Właścicielom zarejestrowanych kotów z chipem, które przebywają na wolności, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności ostrożności przy chwytaniu zwierząt do sterylizacji. W gminie Polopos jest 30 legalnie zarejestrowanych kotów.

Następnie zwierzęta zostaną schwytane w celu przeprowadzenia ich sterylizacji, niezależnie od tego, czy są to samce czy samice. Sterylizacja, zarówno samców jak i samic, do około 85% populacji kotów. Jeśli znajdą się schwytane osobniki wystarczająco zsocjalizowane, by mogły zostać adoptowane przez rodzinę, zostaną przekazane organizacji ochrony zwierząt lub schroniskom odpowiedzialny za znalezienie domów dla potrzebujących zwierząt. Sterylizowane próbki zostaną oznaczone na jednym z uszu, aby ułatwić ich identyfikację. Na koniec zwierzęta zostaną ponownie wypuszczone na wolność w tym samym rejonie, w którym zostały schwytane.

Cele utworzenia Wspólnoty Kotów Kontrolowanych są następujące:
a) Ograniczenie i regulacja liczby osobników w społeczności kociej, w celu uniknięcia niekontrolowanego wzrostu i rozprzestrzeniania się chorób (toksoplazmoza, wścieklizna) i związanych z nimi szkodników (takich jak pchły i kleszcze).
b) Wspieranie prawidłowego rozwoju społeczności płodu. Aby utrzymać odpowiednią kontrolę nad każdym kotem z osobna.

Dlatego w tym wrześniu skupiamy się na poszukiwaniu osób zainteresowanych współpracą współpracą przy utrzymaniu karmników i poideł dla kotów. Co najmniej dwie lokalizacje powstaną w La Mamola, jedna w Haza del Trigo i dwie w centrum miasta Polopos. Osoby zainteresowane współpracą w sposób altruistyczny mogą skontaktuj się z nami dzwoniąc pod numer 958613121 i 678840100.

Liczymy na Państwa współpracę.

Data złożenia podpisu elektronicznego.
Matías González Braos
Burmistrz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Polopos – La Mamola